POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

Scopul

Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Prezenta Politică de confidențialitate a datelor are scopul de a explica modul în care colectăm, stocăm, utilizăm și dezvăluim informațiile dvs. personale de fiecare dată când folosiți produsele și serviciile noastre, site-ul nostru web sau interacționați cu ALD Automotive S.R.L. sau cu filialele Grupului din întreaga lume.

Prezenta Politică de confidențialitate a datelor explică condițiile care reglementează modul în care prelucrăm și protejăm informațiile.

Operatorul

Operatorul este ALD Automotive S.R.L., o societate cu capitalul social de 58.230.750 RON, având sediul social în București, sectorul 1, Bd. Ion Mihalache 1-7, etajul 3, cod postal 011171, numărul de ordine din Registrul Comerțului J40/20912/15.12.2004, codul fiscal RO17043227 (denumită în continuare ALD Automotive).

La ALD Automotive S.R.L., adresa de contact pentru protectia datelor cu caracter personal este gdpr.ro@aldautomotive.com  

Principii generale

ALD Automotive vă înțelege preocuparea în ceea ce privește confidențialitatea informațiilor personale. Mai jos sunt descrise modalitățile în care obținem și utilizăm acele informații și prezentăm drepturile pe care le aveți. Vă rugăm să le citiți cu atenție, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.

Următoarele principii sunt fundamentale în prelucrarea informațiilor dvs. personale

 • Transparența și claritatea: în momentul colectării și prelucrării informațiilor personale, vă informăm cine colectează și cine primește aceste date, precum și care sunt motivele prelucrării. În cazurile prevăzute de lege, vom avea nevoie de consimțământul dvs. (de ex. înainte de colectarea unor date sensibile sau de transmiterea materialelor de marketing direct). Nu folosim informațiile dvs. personale pentru scopuri care sunt incompatibile cu cele prezentate aici.
 • Legitimitate: ALD Automotive colectează și prelucrează datele cu caracter personal doar având un temei legal. Utilizăm datele personale doar în scopuri comerciale adecvate (de ex. pentru furnizarea serviciilor, gestionarea relațiilor cu clienții, administrarea parcurilor auto pentru clienți și întocmirea corectă a facturilor, sau pentru activitățile de marketing, de elaborare a profilurilor,  pentru a oferi servicii mai bune clienților, pentru realizarea unor sondaje privind satisfacția acestora sau pentru întocmirea rapoartelor și pentru respectarea obligațiilor legale).
 • Minimizarea: colectăm doar informațiile personale strict necesare pentru prelucrarea datelor. În acest scop evaluăm impactul asupra confidențialității pentru a ne asigura că măsurile de salvgardare sunt adecvate, iar informațiile dvs. sunt protejate.

Care este perioada de păstrare a informațiilor dvs. personale?

Vom păstra informațiile dvs. personale doar pe durata relației cu ALD Automotive, sau pe perioada aplicabilă conform legislației locale de la ultimul nostru contact, sau după cum este prevăzut pentru respectarea obligațiilor legale de către ALD Automotive.

În cazul unor litigii, putem păstra informațiile dvs. personale până la terminarea procesului, inclusiv pe perioada eventualelor căi de atac în instanță. Ulterior, fie le vom șterge, fie le vom arhiva, conform legislației în vigoare.

În orice caz, informațiile dvs. personale nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea dvs. mai mult decât este necesar pentru ca ALD Automotive să-și atingă scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau conform legislației relevante în vigoare.

Cum asigurăm securitatea și integritatea informațiilor dvs. personale?

În vederea protejării datelor dvs. luăm măsurile de securitate organizatorice și tehnice (inclusiv formarea și instruirea personalului în cauză) împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva tuturor formelor ilegale de prelucrare.

Informațiile dvs. personale pot fi accesate doar de către echipele și angajații din cadrul companiei care au o nevoie reală de a cunoaşte aceste informaţii. Asigurăm implementarea drepturilor de administrare și politicilor în cadrul companiei și luăm toate măsurile necesare pentru ca angajații, consultanții și furnizorii de servicii să păstreze confidențialitatea informaţiilor dvs.

Cum vă puteți exprima preferințele în ceea ce privește utilizarea informațiilor dvs. personale?

În vederea exercitării drepturilor prezentate în următorul paragraf în orice moment, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email gdpr.ro@aldautomotive.com.

Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.

Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.

Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri:

 • pe perioada care îi permite ALD Automotive să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați;
 • în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți;
 • dacă doriți ca ALD Automotive să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a vă apăra în instanță;
 • în cazul în care v-ați opus prelucrării, ALD Automotive trebuie să verifice dacă există motive legitime pentru prelucrare care pot să prevaleze drepturilor proprii.

Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă.

Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:

 • în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor;
 • dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului;
 • în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor;
 • dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile ALD Automotive. Vom lua toți pașii necesari pentru a informa entitățile ALD Automotive care sunt implicate în prelucrarea datelor despre această ștergere.

Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune partajării datelor dvs. unor terți sau în cadrul ALD Automotive Group.

Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Puteți să decideți cum doriți să fie stocate, șterse sau dezvăluite informațiile dvs. personale după moartea dvs. Aceste dispoziții pot fi generale sau specifice.

Sunt obligat să furnizez date cu caracter personal?

Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământul persoanelor vizate este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există cazuri în care ALD Automotive nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, comenzile sau pentru a vă oferi acces la o ofertă sau la un newsletter. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca ALD Automotive să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.

Vă rugăm să consultați secțiunea "Cum folosim informațiile dvs. personale?" de mai jos pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Condiții specifice privind datele dvs. cu caracter personal

Ce activități și persoane sunt interesate de colectarea datelor?

Prezenta politică se aplică tuturor surselor de date colectate și prelucrate de către ALD Automotive în ansamblu în contextul activităților diverse ale grupului, cum ar fi închirierea mașinilor de către companii și de către persoane private, locațiile de vânzări, sursele terțe, utilizarea aplicațiilor noastre de pe site-ul web sau a celor mobile și toate activitățile de prelucrare offline.

Putem colecta și prelucra informațiile dvs. personale dacă sunteți în următoarele categorii: șoferii mașinilor închiriate, contactul clienților comerciali, parteneri, concesionari, potențiali clienți, manageri ai parcurilor auto, asociați, manageri, reprezentanți și persoane de contact pentru clienții noștri, furnizori și prestatori de servicii, etc.

Cine operează datele?

În România, ALD Automotive  S.R.L. desfășoară activitățile de prelucrare descrise mai sus. Această secțiune se aplică prelucrării informațiilor dvs. personale de către ALD Automotive S.R.L., în calitate de operator.

La ALD Automotive S.R.L., adresa de contact pentru protectia datelor cu caracter personal este  gdpr.ro@aldautomotive.com.

Cum utilizăm informațiile dvs. personale?

ALD Automotive S.R.L. utilizează informațiile dvs. personale pentru a vă oferi cele mai bune servicii.

Astfel, ALD Automotive S.R.L. poate utiliza informațiile dvs. personale în următoarele cazuri:

(a)  în cazul în care este necesar în scopuri contractuale

                  (i) în general, pentru gestionarea relațiilor comerciale cu dvs. și compania dvs., pentru a răspunde în vederea evaluării solicitărilor, pentru a deschide conturi clienților, pentru a onora comenzile pentru servicii și pentru activitățile aferente, pentru gestionarea evenimentelor, pentru a vă transmite comunicări referitoare la contract, pentru a răspunde întrebărilor dvs. și cererilor de verificare, pentru furnizarea serviciilor către clienți, gestionarea contului, pentru asistența și instruirea personalului implicat în astfel de activități și pentru furnizarea altor servicii referitoare la contul dvs.
                 (ii) pentru parteneri white-label: pentru serviciile de administrare a parcului auto cu rapoarte și elemente de control al interfeței grafice pentru conturile cheie, asistență de tip call center și urmărirea parcurilor auto la nivel internațional;
                  (iii) în scopul gestionării relațiilor cu clienții internaționali în contextul activităților de leasing ale companiilor afiliate Grupului, clienții fiind administrați de compania noastră mamă Ayvens la nivel global, pentru măsurarea satisfacției și calității, pentru consolidarea informațiilor privind calitatea la nivel mondial în vederea realizării unei evaluări globale a calității companiei, pentru a oferi sondaje privind gradul de satisfacție a managementului pe produse, servicii sau conținuturi și pentru a urmări reclamațiile privind relațiile cu clienții și serviciile post-vânzare;
             (iv) să raporteze clienților rezultatele sondajului privind gradul de satisfacție a clienților.

(b) Atunci când este necesar în scopul intereselor legitime ale ALD Automotive:
                   (i) să pună la dispoziția comercianților profesioniști sondajele privind gradul de satisfacție a clienților cu privire la remarketingul serviciilor de închirieri auto (filialele ALD Automotive) prin platforma online de comercializare a autoturismelor uzate provenite din contractele de leasing.
                  (ii) să transmită rapoartele financiare către directorii ALD (vânzări, achiziții, finanțe și riscuri, tarifare, asigurări), inclusiv obiectivele de consolidare și profitabilitate a facturării, performanța operațională a Grupului, achizițiile și litigiile.

                  (iii)     înregistrarea apelurilor și sesiunilor de discuții în scopul îmbunătățirii calității, dovedirii solicitărilor de servicii şi constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție. În cazul apelurilor telefonice sau al sesiunilor de discuții, ALD Automotive va înregistra astfel de apeluri (după ce vă informează în mod corespunzător în timpul acelui apel și înainte de începerea înregistrării) sau sesiuni de discuții pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor ALD Automotive. Vă rugăm să aveţi în vedere că orice înregistrare a apelurilor sau sesiunilor de discuţii constituie o dovadă a solicitărilor de servicii adresate ALD Automotive pe durata executarii unui contract şi vor fi puse la dispoziţia Clienţilor ALD Automotive – beneficiari ai serviciilor solicitate prin apelurile/ sesiunile de discuţii înregistrate. Mai mult, toate înregistrările pot fi folosite de ALD Automotive pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în legătură cu executarea acestor contracte;

              (iv)    în general, date aparţinând reprezentanţilor companiilor, fie legali sau convenţionali (pentru acest scop şoferii de vehicule acţionând ca reprezentanţi convenţionali ai companiilor), pentru gestionarea relațiilor comerciale cu compania, pentru a răspunde în vederea evaluării solicitărilor, pentru a onora comenzile pentru servicii și pentru activitățile aferente, pentru gestionarea evenimentelor, pentru a transmite comunicări referitoare la contractele comerciale, pentru a răspunde întrebărilor și cererilor de verificare, pentru furnizarea serviciilor către clienți, și pentru furnizarea altor servicii referitoare la contul companiei, orice comunicări în acest sens fiind considerate a fi adresate companiei pe care o reprezentaţi,

(c)   În cazul în care aveți la cunoștință și cu consimțământul dvs.
             (i) Scopuri de marketing: putem utiliza informațiile dvs. pentru a vă contacta, dacă avem consimțământul dvs. în acest sens, atunci când este cazul, în legătură cu noi oferte sau servicii și oferte speciale care credem că sunt de interes pentru dvs. sau pentru a vă trimite comunicări de marketing sau newslettere; putem analiza profilul dvs. de client și preferințele dvs. și efectua campanii de marketing multi-canal prin instrumente automatizate, vă putem contacta prin SMS, prin e-mail sau vă putem trimite broșuri;
            (ii) Satisfacția clienților: pe baza unor instrumente și analize de marketing specifice, vă putem trimite sondaje referitoare la calitatea produselor și serviciilor noastre;
          (iii) De asemenea, vă putem invita să participați la evenimente de marketing, jocuri sau chestionare, prin aplicațiile și/sau site-urile noastre mobile.
       (iv) Site-uri web, cookie-uri și newsletter: este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului (cum ar fi preferințele de limbă), pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor site-ului și serviciilor noastre.

Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine ce produse și servicii preferați.

De asemenea, utilizăm cookie-uri pentru analitica web pentru a măsura activitatea site-urilor web și pentru a stabili ce pagini ale site-urilor web sunt cele mai vizitate.
În timp ce putem instala cookie-uri funcționale pentru a facilita vizita dvs. pe site-urile sau aplicațiile noastre, vă puteți exprima preferințele privind cookie-urile utilizate pentru publicitatea bazată pe comportamentul consumatorului prin opțiunile browser-ului dvs. pentru setările de confidențialitate, care ar trebui să includă funcții pentru a împiedica stocarea informațiilor pe terminal sau prelucrarea informațiilor deja stocate pe un astfel de terminal, cu excepția cazului în care activați această caracteristică să vă permită stocarea sau prelucrarea.             

             (v) Elaborarea profilurilor: pentru a înțelege mai bine interesele și preocupările dvs.: putem să vă folosim informațiile personale pentru a îmbunătăți site-ul și serviciile noastre, pentru a  personaliza serviciile oferite și pentru a adapta activitățile noastre de marketing nevoilor și intereselor dvs. Credem că este, de asemenea, în interesul nostru să oferim servicii satisfăcătoare și să răspundem nevoilor dvs., atunci când este necesar în conformitate cu obligațiile de reglementare.

(d) Atunci când este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale pe care le are ALD Automotive
         (i) pentru verificarea clienților, verificarea creditelor și procesarea "Cunoaște-ți clientul" în contextul parteneriatelor de tip "white label" pentru clienții internaționali (clienții filialei ALD Automotive și clienții care au o relație directă cu Ayvens); pentru evaluarea clienților
        (ii) utilizăm informațiile personale pentru a menține o evidență a activităților comerciale în scopuri legale, administrative și de audit. De asemenea, utilizăm infomația pentru a respecta cerințele legale, privind asigurările și prelucrarea.

In cazul in care conduci un autovehicul proprietatea ALD Automotive SRL sau esti desemnat administrator al unei flote auto pentru un client ALD Automotive SRL, poti accesa aici informarea dedicata soferilor si administratorilor de flota. 

Ce tip de informații personale colectăm?

Colectăm următoarele tipuri de informații personale:

 • Datele de contact și identificare, cum ar fi prenumele, numele, orașul, numărul de telefon sau adresa de e-mail;
 • Datele profesionale, cum ar fi funcția și adresa de la locul de muncă;
 • Datele financiare/referitoare la creditare, cum ar fi data acceptării creditului sau datele de contact;
 • Datele personale, cum ar fi sexul, data nașterii, naționalitatea, limbile vorbite sau preferințele personale (obiceiuri, mașina favorită, etc.)
 • Vocea dvs. în momentul în care contactați serviciul clienți al ALD Automotive, deoarece apelul poate fi înregistrat;
 • Datele privind conducătorul auto, cum ar fi numărul/copia permisului de conducere sau codul intern al conducătorului auto;

De asemenea, putem colecta informații în mod indirect de la partenerii noștri comerciali sau de pe platformele de social media.

Colectăm infomațiile personale fie direct de la dvs. (de ex., în cazul în care creați un cont pe unul dintra site-urile noastre sau cumpărați ceva), sau pasiv (de ex., când folosim instrumente de urmărire, cum ar fi cookie-urile de navigare), sau de la terți (de ex. prin intermediul platformelor de social media).

Cookie-uri și alte instrumente de urmărire

Pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când vizitați site-ul nostru sau folosiți aplicațiile noastre mobile, colectăm anumite informații prin mijloace automatizate, utilizând tehnologii precum cookie-uri, pixel tags, instrumente de analiză a browser-ului, jurnale de server și web beacons (de ex. Google Analytics).
Dacă utilizați site-urile noastre web, este posibil să colectăm informații despre browser-ul pe care îl utilizați și comportamentul dvs. de navigare.
Dacă utilizați aplicația noastră mobilă, este posibil să colectăm locația GPS, sub rezerva consimțământului dvs., atunci când este necesar. S-ar putea să ne uităm și la cât de des utilizați aplicația și unde ați descărcat-o.     

Operațiuni cu vehicule

Atunci când compania dvs. utilizează serviciile noastre de închirieri auto, putem colecta informații despre vehicul (cum ar fi numărul de înmatriculare al vehiculului sau ultima revizie a vehiculului) și comportamentul conducătorului auto (cum ar fi viteza medie) și datele sale personale (cum ar fi cartea de identitate și permisul de conducere), pentru a vă putea oferi serviciile de închirieri sau administrarea flotei auto conform contractului, și a întocmi factura pentru dvs. sau compania dvs.

Cui dezvăluim informațiile dvs. personale?

Suntem conștienți de faptul că nu doriți să oferim datele dvs. personale în mod direct unor terți în scopuri de marketing fără consimțământul dvs. În orice caz, ocazional trebuie să apelăm la parteneri sau  împuterniciţi în vederea prestării serviciilor solicitate și îmbunătățirii acestora, pentru scopurile descrise mai sus. Astfel limităm dezvăluirea datelor dvs. personale strict la ceea ce este absolut necesar, după cum urmează:

 • cu departamentele comerciale interne, cum ar fi departamentul de vânzări, relații clienți/calitate, marketing, servicii IT, asistență și mentenanță. Putem să dezvăluim datele dvs. personale cu alte entități ALD Automotive în cadrul Groupului, acestea având permisiunea să le utilizeze doar conformitate cu prezenta Politică.
 • cu furnizorii noștri de servicii, cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire, call center, administratorii de date din România sau din Spațiul Economic European care pot utiliza informațiile dvs. personale doar în potrivit instrucţiunilor noastre.
 • cu partenerii de marketing neafiliați, dar doar în cazul în care avem consimțământul dvs.
 • în cazul în care este nevoie pentru vânzarea sau cesiunea bunurilor companiei, într-o procedură de faliment, pentru a ne exercita drepturile, a ne proteja proprietatea sau drepturile, pentru a proteja proprietatea sau siguranța celorlalți, sau pentru a veni în ajutorul funcțiilor de audit extern, conformitate și guvernanță corporativă.
 • Dacă este prevăzut de lege, drept răspuns la o citație, inclusiv de agențiile însărcinate cu aplicarea legii și instanțe în țările în care ne desfășurăm activitatea.

Menționăm faptul că putem să utilizăm și să dezvăluim informații personale despre dvs. care nu au rol de identificare, de ex. informații personale într-o formă agregată care nu au cum să vă identifice.

Cum sunt transferate informațiile dvs. personale?

Este posibil ca unele țări care primesc sau au acces la datele dvs. să nu ofere același nivel de protecție ca țara în care ați oferit informațiile. Puteți obține o listă a acestor țări contactându-ne la adresa de email gdpr.ro@aldautomotive.com.

Informațiile dvs. pot fi transferate, stocate și prelucrate în orice țară sau teritoriu unde una sau mai multe dintre filialele noastre sunt localizate în afara Spațiului Economic European (în țări cum ar fi Algeria, Belarus, Brazilia, Chile, China, Columbia, India, Kazakhstan, Mexic, Maroc, Peru, Rusia, Serbia, Elveția, Turcia și Ucraina) în scopul gestionării relațiilor cu clienții la nivel global, furnizând servicii unice de închirieri auto pentru o flotă auto internațională.

Putem transfera informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii de găzduire de date, asistență și mentenanță (localizați în țări precum India, Statele Unite) sau furnizori de orice alt instrument folosit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților existenți sau potențiali.

În cazul transferului de informații, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Cât timp păstrăm informațiile personale?

Păstrăm informațiile dvs. personale colectate pentru scopurile și în condițiile descrise în secțiunea Condiții Generale de mai sus și pe o perioadă limitată doar la ce este strict necesar.

Cum ne puteți contacta pe noi sau autoritatea de supraveghere pentru a depune o reclamație?

În cazul în care aveți orice întrebări, reclamații sau comentarii privind prezenta Politică de confidențialitate a datelor sau practicile noastre de colectare a informației, vă rugăm să ne contactați în scris sau să ne trimiteți un e-mail la adresa de email gdpr.ro@aldautomotive.com.

De asemenea, puteți să depuneți o sesizare la Autoritatea de supraveghere în țara în care vă aflați în cazul în care aveți orice neclaritate legată de condițiile de prelucrare a informațiilor dvs. personale de către ALD Automotive.

Ce se întâmplă în cazul în care modificăm prezenta Politică de confidențialitate a datelor?

Politica noastră de confidențialitate a datelor poate suferi modificări ocazional, care reflectă modul în care prelucrăm informațiile dvs. personale. În orice caz, aceste modificări vor respecta legislația în vigoare. Vă vom informa cu privire la orice modificări materiale, potrivit cerinţelor legale.

Call Center
+40 21 301 49 59